הזן פרטים אמיתיים במקום הפרטים מטה ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון - קומה (5 תל אביב, 64283 1-800-800-800טל':  פקס':  1-800-800-802 דוא"ל: office@email.co.il


DOVe is revolutionizing mobile device communication.


Our technology provides instant secure wireless mobile connectivity in the proximity of mobile devices,
using the always existing audio interface.

Our main applications provide:

1. Mobile
 Payment Solutions for POS and On-line.
2. Mobile Push Noticiations solutions for in-store and near TV,Radio,PC.
3. Virtual Mobile Card solution, replacing any physical card

DOVe is the only communication solution:

Working on any mobile
Super secure connectivity
Instant connection establishment
Easy user experience
Simple integration to POS